Дума Описание
авансирам авансираш.
Давам аванс или подпомагам с аванс.