Дума Описание
аванс мн. аванси, (два) аванса.
1. Парична сума, която се дава или взема като предплата.
2. Прен. Преднина в спортно или друго състезание.