Дума Описание
аванложа (рус. аванложа по фр. avant 'отпред' + logc 'ложа')
Театр. Ложа, допряна до сцената.