Дума Описание
авангардизъм само ед.
Общо название на направление в литературата и изкуството през XX в., което се характеризира с търсенето и налагането на нови, нетрадиционни изразни средства.