Дума Описание
авангард само ед.
1. Войскова част, която се движи пред главните сили.
2. Прен.Водеща обществена група.
// прил. авангарден, авангардна, авангардно, мн. авангардни.