Дума Описание
авалист (по авал + -ист)
Фин. Лицето или учреждението, което дава авал.