Дума Описание
абсциса мн.абсциси.
В геометрията - хоризонтална координата, с която се определя положението на една точка в равнината.