Дума Описание
абсурден абсурдна, абсурдно, мн.абсурдни.
Който не съответства, на общото разбиране.