Дума Описание
абстрахирам се абстрахираш се, несв. и св.; от какво.
Не вземам предвид, не вземам под внимание.