Дума Описание
абстракция (лат. abstractio 'отделяне') Филос.
1. Мислено отделяне на съществените признаци на предмет или явление чрез изоставяне на несъществените и преходни.
2. Отвлечено понятие или обобщение.
// Същ. абстрактен.