Дума Описание
абстракционизъм (фр. abstraction-nisme по лат. abstractus 'отвлечен' + -изъм)
Изк. Формалистично направление в изкуството през XX в., което не изобразява перцептивния свят, а използва материалите, линиите и цветовете сами за себе си.
// Същ. абстракционист.