Дума Описание
абстрактен абстактна, абстрактно, мн. абстактни, прил.
Отвлечен, неконкретен. Абстрактно понятие.