Дума Описание
абсорбция мн. абсорбции.
В химията и физиката - процес на поглъщане, на всукване и усвояване.