Дума Описание
абсорбирам абсорбираш.
За вещество - притежавам свойството да поглъщам всуквам, попивам.