Дума Описание
абсолюция (лат. absolutio 'освобождаване, оправдаване')
1. Юр. Решение на съд за оправдаване по подсъдим.
2. Рел. Опрощване на греховете (у католиците).