Дума Описание
абсолютизъм (фр. absolutisme по лат. absolutus 'безусловен')
Полит. Държавен строй с неограничена еднолична върховна пласт.
- просветен абсолютизъм (ист.) - вид просветена монархия в Европа през втората половина на XVIII в.