Дума Описание
абсолютизирам (по лат. absolutus 'съвършен, пълен' + -ирам)
1. Книж. Правя безусловен, поставям като безусловно начало.
2. Отивам до крайност при обобщение.
// Същ. абсолютизация.