Дума Описание
абсолютен абсолютна, абсолютно, мн. абсолютни.
1. Който е необвързан с нищо и не зависи от друг; безусловен.
2. Пълен, неограничен, съвършен.