Дума Описание
абсолют (лат. absolutus 'съвършен, пълен, неограничен')
Филос. Вечната, неизменна, безкрайна първопричина на вселената, която е синоним на Бог.