Дума Описание
абсолвент мн. абсолвенти.
Студент който завършва образованието си.