Дума Описание
абсида (фр. abside по гр. apsis, Ados 'свод, арка')
Сводеста част на постройка, арка, сводеста ниша.
// Прил. абсиден.