Дума Описание
абсент (фр. absinthe 'пелин' от лат. absinthium, което от гр. apsinthion 'пелин')
Спиртна напитка, подправена с анасон и други треви.
// Прил. абсентен.