Дума Описание
аброгация (лат. abrogatio 'отменяване')
Юр. Отменяване на закон или решение.