Дума Описание
абревиатура мн. абревиатури.
В езикознанието - съкратена сложна дума.