Дума Описание
абракадабра (лат. abracadabra, вероятно от гр. abrakos 'божество' + евр. dabar 'дума')
1. Магическа дума с предполагаема чудодейна сила.
2. Прен. Нещо безсмислено, неразбираемо.