Дума Описание
абразия (лат. abrasio 'остъргване')
1. Мед. Изстъргване на заболяла тъкан.
2. Геол. Разрушаване на бреговата линия от морските вълни.
// Прил. абразионен.