Дума Описание
абразив (фр. abrasifwo лат. abra-sivus 'изстъргващ')
Техн. Много твърдо вещество, често прахообразно, с което се изстъргва, полира или почиства чрез триене.
// Прил. абразивен.