Дума Описание
абортивен (лат. abortivus 'недоносен, недоразвит')
1. Meд. Предизвикващ аборт.
2. Биол. Недоразвит.