Дума Описание
аборт мн. аборти.
1. Спонтанно или принудително преждевременно прекъсване на бременност.
2. Всеки отделен акт на прекъсване на бременноста.Тя има два спонтанни аборта.