Дума Описание
абонат мн.абонати.
Лице което прави или използва абонамент.