Дума Описание
абонамент само ед.
1. Предплата за добиване на право за редовна услуга с определен срок на действие.
2. Самото право на редовна услуга.