Дума Описание
аболиционизъм (амер. англ. abolitinism по лат. abolitio, -onis 'премахване')
1. Ист. Движение за премахване със закон на робството на негрите в САЩ през XVIII и XIX в.
2. Социол. Обществено движение за премахване на закон, традиция и пр.
// Прил. аболиционистически.
//Същ. аболиционист.