Дума Описание
абнегация (лат. abnegatio 'отказ')
1. Книж. Отричане от лични изгоди, отказване от права.
2. Юр. Отменяване.