Дума Описание
аблатив (лат. ablativus 'отнемащ')
Грам. Падеж, изразяващ отношение на отделяне, средство, причина, място и др.
// Прил. аблативен.