Дума Описание
абитуриент мн. абитуриенти.
Випускник на средно училище.