Дума Описание
абис (фр. abysse от лат. abyssus, което от гр. abyssos 'бездна')
Геогр. Морска падина с дълбочина над 9000 м.
// Прил. абисален.