Дума Описание
абзац мн. абзаци, (два) абзаца.
1. Отстъпът в началото на ред в писмен текст.
2. Писмения текст между два отстъпа.