Дума Описание
аберация (лат. aberratio 'отклонение')
1. Видимо отклонение.
2. Прен. Отклонение от истината, заблуда.
//Прил. аберационен.