Дума Описание
абдуктор (лат. abductor по лат. abducto 'отвеждам')
Анат. За мускул - отвеждач.