Дума Описание
абдикирам абдикираш.
За монарх - отказвам се от престол или наследствено право на престол.