Дума Описание
абдест (тур. abdest от перс.)
Обредно умиване на ръцете и краката преди молитва у мохамеданите.