Дума Описание
абат мн. абати.
1. Игумен на католически манастир.
2. Католически свещенник.