Дума Описание
абанос само ед.
Тропическо дърво с твърда черна дървесина, от която се изработват мебели, сувенири.
абанос (тур. abanoz от ар.)
Твърдо тропическо дърво с черна или червена дървесина. Diospyrus ebenus.
// Прил. абаносов.