Дума Описание
а (гр. а-), пред гласни ан- (an-).
Първа част на съставни думи от гръцки и латински произход със значение "не, без", напр. асиметрия, анархия.