Дума Описание
Евстахиев (от нлат. Eustachii (tuba) по собств. В. Eustachio - италиански анатом)
Анат. В съчет. евстахиева тръба - каналът, съединяващ средното ухо с носоглътката.