Дума Описание
Евклидов (по гр. собств. Eukleides)
Евклид - гръцки математик от III в. пр. Хр.
В съчет. евклидова геометрия (мат.) - геометрия, изучаваща свойствата на триизмерните фигури, основана на постулата на Евклид, че през една точка извън права може да се прекара само една успоредна на тази права.