Дума Описание
Дездемона (по ит. собств. Desdemona)
1. Литер. Героиня на Шекспировата трагедия „Отело", удушена от ревност.
2. Прен. Вярна съпруга, незаслужено пострадала.