Дума Описание
Дедал (по гр. собств. Daidalos, построил легендарния лабиринт в Крит)
1. Книж. Място, където човек лесно може да се загуби; лабиринт.
2. Прен. Множество неясни, объркани неща.