Дума Описание
Гея (гр. Ge 'земя')
1. Мит. Древногръцка богиня на Земята.
2. Наименование на Земята, разглеждана като цялостен жив организъм.