Дума Описание
Гайгеров (по нем. собств. H. Geiger(1882-1945) - изобретател на уреда)
В съчет. гайгеров брояч (физ.) - уред за откриване и измерване на ядрени лъчения чрез броене на частиците.